Що і чому сталося в Туреччині, і яких чекати наслідків для України і світу

16 липня 2016, 17:53

Олександр Литвин

Експерти впевнені, після невдалої спроби державного перевороту президент Ердоган "зачистить" незгодних і зміцнить свою владу

У Туреччині 15 липня керівництво Туреччини заявило про спробу групи військових влаштувати державний переворот. Бунтівники повідомили, що візьмуть владу в свої руки для відновлення конституційного порядку, захопили аеропорти і ввели в міста танки. Президенту Реджеп Тайіп Ердогану вдалося придушити переворот. Українські політологи впевнені, що після цього Ердоган придушить опозицію і спробує зосередити всю владу в своїх руках. Детальніше про те, чому в Туреччині сталася спроба державного перевороту і яких чекати наслідків, з'ясовував сайт "Сегодня.ua".

Реклама

Чомувійськовіспробувализахопитивладуіщопішло нетак

УТуреччинізадовгірокисформуваласятрадиціявтручанняарміїу внутрішнюполітикукраїни,пояснюєполітологВолодимирФесенко.Генерализ 1960по 1980тричізахоплюваливладу,апісляпередавалиїїврукисвітськихполітиків.Армія підтримує світську модель держави, в той час як президент Ердоган проводить політику "повзучої ісламізації".

"НинішняТуреччинарозділенаповідношеннюдоЕрдогана,уньогоєчималопротивників.Цепов'язанозйогом'якоюполітикоюісламізації.ЕрдоганбудуєвласнумодельТуреччини,відходячивідсвітськоїмоделі.Цене всімподобається,особливоармії",-пояснюєВолодимирФесенко.

"ЕрдоганбудуєвласнумодельТуреччини,відходячивідсвітськоїмоделі.Цене всімподобається,особливоармії",-пояснюєВолодимирФесенко.

Крімтого,якзазначаєполітолог-міжнародникОлегВолошин,"Ердоган будував авторитарний режим"."Зарахунокпопулістськихпрограм,економічногозростаннявінпопулярнийсереджителівмаленьких,проісламськихнаселенихпунктів",-розповідаєекспертвпитанняхміжнародноїполітики.

Реклама

ЗасловамиВолошина,переворотвТуреччиніпідтрималатількичастинаармії.Ердоганкількароківмінявкерівництвозбройнихсил,лобіювавнависокіпосадилюдей,якіготовівисловитисвоюлояльність.ВолодимирФесенковпевнений:якбиперевороточолилавеликачастинакерівництваармії,подіїброзвивалисяінакше."Атакйогоочолиливійськовівосновномусередньогорівня",-констатуєполітолог.

ПідтримкуЕрдоганатакожвисловлюютьжителісіліневеликихміст.ПолітологАндрійЗолотарьоввважає,щозокремазавдякицій підтримціпрезидентуЕрдоганувдалосяутримативладу."СтамбултрадиційнопротиЕрдогана.Цетакийсобіконфліктміжмістомісільськимнаселенням.Ердоганрозраховуєнапідтримкусільськогонаселення",-упевненийексперт.

"СтамбултрадиційнопротиЕрдогана.Цетакийсобіконфліктміжмістомісільськимнаселенням.Ердоганрозраховуєнапідтримкусільськогонаселення",-упевненийексперт.

Життяпісля"перевороту":Ердоган"зачистить"незгоднихісконцентруєвладу

ВолодимирФесенкозазначає,щопрезидентТуреччинивже анонсував "чистку" серед військових,йогоавторитарніметодипісляневдалогозаколотутількипосиляться.Іпостраждатиможутьне тількиопозиція"зпогонами",алеіцивільніполітики.

"Боюся,щопроблемитількипочинаються.УЕрдоганаєсхильністьдоавторитарних методів,не секрет,щовінхочепобудуватипрезидентськуреспубліку.Покицещепарламентськареспубліка.Президентпрагнестатиодноосібнимкерівником,спробапереворотупосилитьтоталітарнітенденції,Ердоганне тількибудечиститирядивійськових,вінможепочатиборотьбузопозицією.ОсьтодіможепочатисяпогіршеннявідносинзЄС",-вважаєексперт.

Президентпрагнестатиодноосібнимкерівником,спробапереворотупосилитьтоталітарнітенденції", – вважає експерт. 

Реклама

У тойжечасАндрійЗолотарьовпередбачає:цілкомможливо,щозавійськовимпереворотомстоїтьсамЕрдоган.

"Можнаприпустити,щоспробапереворотувзагалібулаорганізованаЕрдоганомдлязміцненнясвоєївлади.Конфліктарміїзвладоютривавужедавно,Ердоганбувнаножахзармією,якатрадиційнопредставлялавТуреччиніпрозаподноевійськовекрило.Переворотбувнеорганізований.З огляду на,щоЕрдоганвжеозвучивзмінидо Конституції,якіприведутьТуреччинудо президентської республіки,моя думка:якщоЕрдоганце неорганізував,тоспровокував",-говоритьполітолог.

cncg3snxyaiujo_

Фото: соцмережі

"Ердоганчастомінявкерівництвовармії,просувавсвоїхлюдей.Цепризвелодопровалуспробиперевороту.Туреччинанадовговипадаєзактивноїполітики,вінзаразбудезміцнюватисвоювладу.ДляУкраїнинічогострашного",-підсумувавОлегВолошин

Реклама

НаслідкидляУкраїниісвіту

ЗасловамиАндріяЗолотарьова,спробапереворотувТуреччинісильного впливу на геополітику не матитме.У тойжечасВолодимирФесенкозазначає:якщоЕрдоганпочнеборотьбуз усімопозицією,почнетьсяперіодпогіршеннявідносинизЄС."Побічно,цеможевдаритиіпонам.ТуреччинахочевЄСіпроблемизТуреччиноюможутьбутидляЄСаргументомна користьтого,щобне поспішатизєвроінтеграцієювеликихкраїннакордонах",-вважаєполітолог.

""Побічно,цеможевдаритиіпонам.ТуреччинахочевЄСіпроблемизТуреччиноюможутьбутидляЄСаргументомна користьтого,щобне поспішатизєвроінтеграцієювеликихкраїннакордонах",-вважаєполітолог.

До речі,зазбереженняконституційноголадувТуреччинівиступилипрезидентСШАБаракОбамаідержсекретарДжонКеррі,такожпідтрималиЕрдоганавурядіУкраїни,Німеччини,Великобританії.

Свою думкувисловивіглаваСБУВасильГрицак.Правоохоронецьвпевнений,щотурецькіподіївплинутьінаоперативнуобстановкувУкраїні."Дається взнакинаоперативнуобстановкувУкраїні(ситуація,якавнічнасуботумаламісцевТуреччині-ред..)...Мисвоїможливостінаправиливтомунапрямку,щобподіївТуреччині непогіршилиситуаціювУкраїні",-сказавГрицакнабрифінгувКиєвівсуботу.

На думку Грицака,подіївТуреччиніоднозначновплинутьнапожвавленнятерористичноїактивностів усьомусвіті.

ГоловніподіївТуреччині

15липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдиримзаявив про спробу військового перевороту в країні,атакож,щоурядпродовжуєроботу.Групавійськовихзаявила,щовізьмевладувсвоїрукидлявідновленняконституційноголадуідотриманняправлюдини.

Військові захопили контроль над аеропортами і ввели на територію танки.ВсівильотизаеропортуАтатюркавСтамбулібулискасовані.РядбанкоматіввСтамбуліта іншихмістахТуреччинипересталивидаватиготівку,мотивуючицетехнічним збоєм.

Як говорить президент Ердоган, заколот очолив громадський діяч, колишній імам і проповідник Фетхуллах Гюлен.Вінз 1999 рокуживевСША,алемаєсерйозний впливу всьомуісламськомусвіті-завдякийогоруху"Хізмет",якийвідкривпонад тисячуісламськихшкілв160країнахсвіту.

Президент Ердоган придушив заколот і вже пообіцяв суворе покарання учасникам перевороту за "зраду" і чистку в армії. Чисткуварміївжерозпочатовідстороненнямрядуофіцерів,якихпідозрюютьвпричетностідоперевороту

Турецька ліра впала майже до восьмирічного мінімуму до американської валютипіслярозпочатоїгрупоювійськовихспробидержперевороту.Уцихумовахфондовийриноккраїниможевтратити20%,прогнозуютьексперти.

Солдати,затриманізаучастьвспробідержавногопереворотувТуреччині,заявилинадопитах,що всі події вони спочатку сприймали як рядові навчання.

Понад 2,7тис. співробітників судовихустанов зняті з посадвТуреччиніпісляневдалоїспробивійськовогоперевороту

За останніми даними, число жертв склало 145 осіб.Вданийчасгрупизаколотниківдіютьрозрізнено.Частиназнихздаласятурецькій владі.За останнімиданими,лояльнікерівництвукраїнисиловикизатрималипонад2,8тисячівійськових,котрі здійснилиспробуперевороту.

Всі подробиці в спецтемі Попытка военного переворота в Турции

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти