Ранішеповідомлялося,щоіталійськіполіцейськізатрималиглавумафіозногоклану,якийвходитьвсписокзі станайнебезпечнішихзлочинцівусвіті.В рукиспівробітниківправоохороннихорганівпотрапивАнтоніоПеллена прізвиськоМама.Умоментарештувінховавсяввузькій щілиніміжшафоюістелею.