Кому має бути страшно: США і Росія хочуть розірвати документ про крилаті ракети

18 грудня 2018 8:55

Віталій Рябошапка Віталій Рябошапка

На думку експертів, договір про заборону ракет середньої і меншої дальності, швидше за все, буде денонсовано

Сполучені Штати Америки вийдуть зДоговорупро ліквідаціюракетсередньоїіменшої дальності(РСМД)1987 року,якщопротягом60діб Росіяне повернетьсядо дотриманнязобов'язаньза Договором.ТакийфактичноультиматумвисунувКремлюна початку грудняДержсекретарСШАМайклПомпео.

Реклама

Україна-безпосереднійучасникдоговоруРСМД.Миспробувалирозібратися,якУкраїнаможескористатисяденонсацієюдоговоруічи потрібнонамце.

Як Україна виявилася учасником радянсько-американського договору

Трішки історії.Договірпро ліквідаціюракетсередньоїіменшої дальності,підписанийколишнім РадянськимСоюзоміСШАв1987 році,дійснобувепохальнимдокументом,що серйознозміниврівеньзагрозусвіті.ГоловнимибенефіціарамипідписаннядокументасталиСРСРіЄвропа:першийпобоювавсяамериканськихракетсередньоїіменшої дальності,встановленихнаєвропейськомуконтиненті.Європі,всвоючергу,погрожувалианалогічнірадянськіракети.

Договір РСМД припускав повне знищення балістичних і крилатих ракет наземного базування дальністю 500-1000 кілометрів (ракети меншої дальності) і 1000-5000 кілометрів (середньої дальності). Протягом трьох років всі американські і радянські ракети, згідно з договором, були знищені.

Крім цього, договір зобов'язував держави-підписантів не виробляти ракети середньої і меншої дальності. Для контролю за дотриманням договору протягом 13 років після підписання (тобто до 2000 року) підписанти мали право проводити відповідні інспекції як на території країни-підписанта, так і на територіях країн, де розміщувалися відповідні ракети.

У 1991 році СРСР наказав довго жити, а роком пізніше Україна як одна з держав – правонаступників Союзу
підписала рішення про участь в договорі РСМД.Багато роківнаша держава(на відмінувідРосії,про щонижче)дотримуваласяпідписаногодокументу,обмежуючидальністьракетногоозброєння.СШАрегулярнонаправлялидо насінспекційнігрупи,аУкраїна,всвоючергу,до 2000року включноделегуваласвоїхпредставниківдо Спеціальної контрольної комісії,покликаноїконтролювативиконаннядоговору.

Що порушує Росія

СШАпочалипопереджатиРосіюпронеприпустимістьпорушеннядоговоруРСМДщез 2011 року-спершуподипломатичних каналах,апотімпублічно.Втім,тодініякоїконкретикизвучало.ЛишепізнішеамериканськіЗМІповідомили,щоРосіяпорушиладоговірякмінімумвдвохвипадках:прирозробціракетдляоперативно-тактичногоракетногокомплексу"Іскандер-М",атакожракетРС-26"Ярс-М".Такожіснуютьпідозривтому,щоРосіярозробиласухопутнуверсіюкрилатої ракетиКР-14комплексу"Калібр".

Реклама

Росія, зрозуміло, всі звинувачення відкидає, кажучи, що ракети ВТК "Іскандер-М" (розміщення Москвою в Калінінградській області і, за деякими даними, в анексованому Криму) мають дозволену дальність до 500 км. Але це твердження спростовується навіть російськими фахівцями. Що стосується "Ярс-М", то, за твердженням Кремля, ракети для комплексу, навпаки, підпадають під визначення "ракети великої дальності", оскільки при випробуваннях подолали відстань понад 5800 кілометрів. Втім, вже наступні випробування впевнено "загнали" "Ярс-М" в нішу заборонених ракет середньої дальності – як виявилося, в повному бойовому комплекті ракети ледве долають дві тисячі кілометрів.

Якзазначиввкоментарісайту"Сегодня"народнийдепутат,членпарламентськогокомітетуз питаньбезпекиіоборониДмитроТимчук,СполученимШтатамбудедоситьскладнопредметнодовести,щоРосіяпорушуєдоговір.

"Длятого,щобпроконтролювати,чи виконуєРосіязобов'язання,потрібномативідповідниймеханізм.Такиймеханізміснувавв90-і рокиввиглядіконтрольноїкомісіїтаінспекцій.Аленасьогоднітакогомеханізмунемає.РосіязачасправлінняПутінавженастількизакрилася,що,навітьде-юрене виходячиззобов'язань,фактичноубезпечиласебевідзвинуваченьвїхпорушенні.УМосквіцепрекраснорозуміють,імибачили,якМЗСРосіїреагуєназвинувачення",-сказавнароднийдепутат.

У тойжечасДмитроТимчукакцентував,щоСШАадекватнооцінюютьдіїРФ.ЯкбиМоскване ставила за метупорушеннядоговорів,вонабне руйнуваламеханізмиконтролю.

Чи розірвуть США договір

ЗобраннямпрезидентомСШАДональдаТрампапитанняпро порушенняРосієюдоговоруРСМДсталоребром.Івпідсумкузавершилосявищеописанимультиматумом.Чи завершитьсявоноденонсацієюдокументаСША?

"Ядумаю,договірРСМДбудерозірваний.Російська Федерація недотримуєтьсяумовцьогодоговору,іСШАзмушенівякостіконтрдійвживати певних заходів",-зазначивсайту"Сегодня "директорінформаційно-консалтинговоїкомпаніїDefense ExpressСергійЗгурець.

Зайогословами,договір нетількипорушуєтьсяМосквою-Росіянавчиласяобходитийого,атомувінпереставвиконуватисвоюголовнуфункцію-стримування.Так,зокрема,Росіярозміщуєкрилатіракетздальністю,яка підпадаєпідобмеженнядоговоруРСМДнаплавучихплатформах-ракетнихкатерах,підводнихчовнах тощо.

"Насиченістькораблів,що базуютьсявКриму,з такимикомплексамивзагалінівелюєправовіпідставипідтримуватицьогодоговору.І,думаю,цевжесталостатус-кво",-сказавСергійЗгурець.

Реклама

На думкуполітологаВолодимира Фесенка,СШАдійсноможутьвийтиздоговору.Алепотімзапропонуватикраїнам, що маютьнаозброєнніРСМД,оновленийдоговір,що враховуєновіреалії.

"Якщоамериканцізаявили,то,скоріше за все,вонивийдутьздоговору.Але,ядумаю,вонивпершучергухочутьспровокуватиперегляддоговірноїбазищодо ракет.Оновитисвоюракетнубазу,апотімпереглянутиіснуючідоговори",-сказавсайту "Сегодня" ВолодимирФесенко.

Україна у виграші?

ВихідключовогопідписантаздоговоруРСМД,так само якінедотриманняРосієюдоговору,певнимчиномрозв'яжерукиіУкраїні.Яквідомо,сьогоднінаша державамаєрозробкиракетноїтехніки,дальністьякоїобмежується,посуті,штучно-щобне порушуватиРСМД.

"Україназробиластавкунарозробкуракетногощита,якиймаєдваключові компоненти.ОдинзякихрозвиваєКБ"Луч" – це протикорабельна ракета "Нептун"врізнихмодифікаціях.Другий-оперативно-тактичнийкомплекс"Сапсан"-створюєтьсяКБ"Південне".Іперший,ідругийзразокозброєннямаютьпотенціалнарощуванняподальності,якщомиговоримопродальністьвконтекстідоговоруРСМД",-розповівСергійЗгурець.

ЯкзазначивСергійЗгурець,дляУкраїнибулоб,звичайно,оптимальним,якбидоговори,спрямованінапосиленнябезпекивЄвропіісвіті,працюваливповномуобсязі.Алекаркасбезпекизруйнований.Уцихумовахнапершийпланвиходитьздатністьдержавсамостійнозахищатисвоїінтереси,вважаєексперт.

"Минавряд чизможемодоситьшвидконароститиракетнийкомпонент.Алепланиіз закупівліі"Нептуна",іОТК"Сапсан"переднашимиЗСУстоять.Інаявністьтакихкомпонентівбудеодниміз стримуючихчинниківприбудівництвібільшефективної системиоборонив порівняннізтією,якаєсьогодні",-кажеСергій Згурець.

ДмитроТимчуктакожвважає,щоУкраїнісліднарощуватиракетнуміць.

"Звичайно,длянасматипотужнуракетнукомпонентубулобдужедобре.Колипротивникрозуміє,щооб'єктикритичноїінфраструктуривйогоглибокомутилууразливідлянашихракет,цемає величезневійськово-політичнезначення,порівняннезтим,якякщобмимаємоядерну зброю",-зазначивнароднийдепутат.

У тойжечас,зайогословами,передУкраїноюстоїть завданнязабезпечитивипусктихракет,якізаразпроектуютьсяабовиробляються.

"Навітьтіракети,характеристикиякихне виходятьзарамкидоговоруРСМД,якщовонибудутьпроводитисявдостатній кількості,дозволяютьнамефективнозахищатися.Алезапускїхвсеріювимагаєзначнихкоштів,якихв України,на жаль,немає",-сказавДмитроТимчук.

Реклама

На думкуВолодимира Фесенка,важливиммоментом,який стримуєсьогоднірозвитоквійськовоїракетноїтехніки,євідсутністьнеобхіднихкоштів.

"Щобробитиставкунаракетнеозброєння,потрібніресурси.Тактичніракетиунасє.Алеякщовиходитинабільшсерйознийрівень,топотужнийракетнийпотенціал,здатнийстриматиагресоравіддумкипро агресію,мисамі,беззахідноїдопомоги,не зробимо.Нацепотрібнодивитисяреалістично",-зазначаєполітолог.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти