Хакерські атаки в світі: як і навіщо кібервоїни втручаються в політичні процеси

18 червня 2017, 06:50

Дар`я Нинько Дар`я Нинько

З розвитком технологій хакерські атаки давно стали глобальними, хоч і не завжди є публічними, відзначають експерти

Скандал з втручанням російських хакерів у виборчий процес в США вибухнула влітку 2016 року. Тоді в широкому доступі опинилося листування глави передвиборного штабу кандидата від Демократичної партії Хіларі Клінтон Джона Подести. Після програшу на виборах Клінтон заявила, що хакерські атаки стали одним з чинників її поразки. Подібну схему кібервоїни намагалися реалізувати і у Франції – під ударом опинилися сервера штабу нинішнього президента Франції Еммануеля Макрона. Як відзначають експерти, подібні випадки з розвитком технологій давно стали глобальними, хоч і не завжди є публічними. І, якщо звичайних людей хакери зламують з різними цілями, то атака на відомих політиків найчастіше здійснюється для маніпуляції громадською думкою.

Росія активно експерементує в області кібератак – політолог

Реклама

Феномен кібервійни з'явився в силу розвитку глобальних інформаційних мереж і технологій, розповідає "Сегодня" політолог Володимир Фесенко. Хакерські атаки на сервери Демократичної партії в розпал президентської гонки в США в 2016 році і на сервери штабу Еммануеля Макрона, який виграв президентські вибори у Франції в 2017 році, стали одними з найбільш показових прикладів подібних дій. Більш того, в цих випадках є непрямі докази причетності до цього російських спецслужб або близьких до них хакерських організацій, відзначає експерт.

Поки що про ефективне втручаннясамехакерськихатаку виборчийпроцесбезпосередньоговоритине доводиться.Формальноцеможливоу випадку зелектроннимголосуванням.Віншихвипадкахмовайдескорішепрокомплексніполіттехнологічніатаки,дехакерськіатакиєлишечастиноютехнології,вонивідіграють допоміжнуроль

"Є офіційні заяви представників американських розвідслужб, а також правоохоронних органів ряду європейських країн, де висловлюються прямі підозри і непрямі підтвердження причетності до цього російських спецслужб, – сказав Фесенко, – Поки про ефективне втручання саме хакерських атак у виборчий процес безпосередньо говорити не доводиться. Формально це можливо у випадку з електронним голосуванням. У решті випадків мова йде скоріше про комплексні політтехнологічні атаки, де хакерські атаки є лише частиною технології, вони відіграють допоміжну роль".

Більш того, вплив на політичні процеси може здійснюватися не тільки за допомогою інформаційних технологій, а й іншими способами, зазначає Фесенко. Наприклад, за словами експерта, референдум в Нідерландах став результатом спецоперації російських спецслужб, в якій брав участь ряд громадських організацій, російські інформаційні ресурси, активно використовувався інтернет.

"Росія активно експериментує в цій області ... Це, скоріше, на рівні експериментів, але, як показали вибори в США, референдум в Нідерландах, є підозра, що і в Brexit вони втручалися, тут вже все досить серйозно", – зазначив він.

Втім, розвивається в цій сфері не тільки Росія. Так, як наводить приклад Фесенко, кілька років тому здійснювалися кібератаки на інформаційні системи ядерної програми Ірану. Хто стояв за ними – невідомо, але підозрювалися хакерські угрупування, пов'язані з США та Ізраїлем. На думку експерта, використовувати інформаційний простір можуть країни з досить розвиненими ресурсами, які мають фінанси і технології, наприклад США, Ізраїль, Китай.

"Все великі держави мають свої умовні кібервойска, – розповідає консультант і тренер з цифрової безпеки Микола Костинян, – Глобальна мережа, глобальні загрози. Скрізь є сфери інтересів і всюди можна прийти і, умовно кажучи, воювати в кіберпросторі".

На сьогоднішній день в США, Німеччині, Великобританії, в країнах НАТО на різних рівнях здійснюється координація дій і створення спеціальних підрозділів з протидії кіберзагрозам, зазначає політолог Фесенко. Однак під загрозою зовнішнього впливу може виявитися будь-яка країна, де проводяться вибори. Крім того, хакерські атаки можуть здійснюватися на енергетичні системи та державні установи для створення хаосу
.

Хакерські атаки: як це працює

На сьогоднішній день різного роду хакерські атаки відбуваються постійно, розповідає експерт з комп'ютерної безпеки Ніколаї Кванталіані. Більш того, зараз подібні атаки – це певний ринок послуг. Кожна з них повинна приносити певну вигоду замовнику. Так, наприклад, існують хакери, завдання яких – виявити уразливості системи, щоб їх усунути. У той же час є і ті, хто продає інформацію про слабкі місця тієї чи іншої системи на "чорному" ринку, щоб вона потім могла бути використана для атак, розповідає експерт.

Реклама

Вартістьатакиназвичайногокористувача-від200до 1000доларів,алевонаваріюєтьсявзалежностівідцінностіінформації,якунамагаєтьсяотриматихакер.Але,теоретично,зламатиможнабудь-якогокористувача-відрядовогогромадянинакраїнидовідомогополітика,говоритьвін.

Хакерськіатакиспрямовані абонаотриманняприбутку,абохтосьоплачуєвитратинаатаку.Повиненбутиякийсьінтерес,-розповідаєКванталіані.

Якзазначаєексперт,основнапроблемаполягаєвтому,щоуразливостісистем,пов'язанихзінтернетом,виявляютьсяпостійно.Взаємодіявційсферіпобудовананатому,щохтосьатакує,ахтосьзахищається.І,якщоуатакуючихбільшекоштів,можливостейабоєінтерес,томожна,фактично,пробитибудь-який захист,говоритьвін.

"У будь-якому випадку, на даний момент це стає інструментом впливу на громадську думку і, відповідно, потрібно просто розбиратися, хто замовник", – вважає Кванталіані.

При цьому використання інформації, якою хтось заволодів в результаті хакерської атаки – це своєрідна гра на публіку. Ця інформація не обов'язково повинна бути компрометуючою. Досить того, що є факт злому, а саму інформацію можна використовувати, вириваючи з контексту і таким чином доводячи якусь позицію і маніпулюючи людьми.

Втім, як зазначає Микола Костинян, не знаючи мети замовника складно визначити, наскільки ефективні хакерські атаки в її досягненні. Але на користь їх ефективності каже економічний аргумент – на це витрачаються величезні ресурси тими, у кого вони є і є якісь цілі.

"Якби цей інструмент не дозволяв їм досягати якихось своїх цілей, ресурси на це не виділялися б", – вважає Костинян.

Прицьому,одночаснозтехнологіямиатакіснуютьіполіпшуютьсямеханізмизахисту.ЯкзазначаєНіколаїКванталіані,цеозначає,щокожній країнінеобхідновкладатисяврозвитоккіберзахисту.

Якзахищатисявідзагрози?Перевірити,чи можнаатакувати.Відповідно,основнітестинавразливістьсистемполягаютьвтому,щоїхатакують.Знаходячивразливість,їїзакривають.Цеможутьбутисервераз якоюсьвразливістю,можутьбутиперсональнікомп'ютери,мобільнітелефони.Щеєдужевеликийринокшпигунськогопрограмногозабезпечення

"Інструментарійстаєбільшдоступним,дешевшимзарахунокрозвиткутехнологій,швидкостейіспільнот.Ітутвиникаєтехнічне питання-яквідцьогозахищатися,-кажеКванталіні,-Якзахищатисявідзагрози?Перевірити,чи можнаатакувати.Відповідно,основнітестинавразливістьсистемполягаютьвтому,щоїхатакують.Знаходячивразливість,їїзакривають.Цеможутьбутисервераз якоюсьвразливістю,можутьбутиперсональнікомп'ютери,мобільнітелефони.Щеєдужевеликийринокшпигунськогопрограмногозабезпечення".

Реклама

Нагадаєо, що приблизно за два тижні до президентських виборів в США у 2016 році портал Wikileaks почав публікувати листування глави передвиборчого штабу кандидата від Демократичної партії Хілари Клінтон Джона Подести. ВідповідальністьзаатакунасервериНаціональногокомітетуДемократичноїпартії,врезультатіякоїбуловкрадене,втомучислі,ілистуванняПодести,спецслужбиСШАпоклалинаРосію,звинуватившиїїу втручанніввибори.Росіяжцізвинуваченняспростувала.На даниймоментвСШАтриває розслідуваннявтручанняРосіївпрезидентськівибори2016 року.

Не залишилася остороньіНімеччина,почавширозслідуваннясеріїкомп'ютернихатакнанімецькихдепутатівіполітичніпартії,взв'язкузпобоюваннями,щоросійськіхакериспробуютьвплинутинарезультативиборів,якіпройдутьвосени2017 року.Німецькеурядовеагентство,якевідповідаєзакібербезпеку,вважає,що нападибулиздійсненізРосіїіможутьбутипов'язанізхакерськимиатакаминаштабекс-кандидатанапостпрезидентавСШАХіларіКлінтон.Більштого,на початку травня2017рокукерівник розвідки Німеччини Ханс-Георг Маассен застеріг Кремль від прийняття політичного рішення про можливе втручання за допомогою хакерських атак в немецькі вибори.

Про втручанняросійськиххакерівзаявилоіМіністерствооборониДанії.За їхніми даними, російські хакери зламали електронну пошту деяких співробітників відомства і протягом двох років (2015-2016 рр.) мали доступ до їхніх звітів. На думкувідомства,поштузламалихакери,які"здійсниликібератакинаДемократичнупартіюСШАв 2016 році".За данимивійськовоїрозвідки,отриманаінформаціяне буласекретною,проте"можебутивикористанадлявербуванняагентів,шантажуабошпигунства".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти